EventInSky

EventInSky je cjelovito poslovno rješenje koja obuhvaća poslovni proces od početne ideje o događaju do praćenja sudionika nakon događaja. EventInSky omogućuje sveobuhvatno upravljanje projektima za vjenčanja, festivale, konferencije, kongrese, nagradna putovanja, sportska događanja, zabave i još mnogo toga! To uključuje identifikaciju ciljne publike, osmišljavanje koncepta događaja, kreiranje i slanje ponuda i računa, upravljanje sadržajem događaja, online registraciju učesnika, upravljanje logistikom događaja, alokaciju prostora događaja, upravljanje rasporedom predavanja, segmentaciju i distribuciju promotivnog materijala. Faza izvedbe ključna je za podršku i praćenje događaja i komunikaciju sa sudionicima. Faza procesa nakon događaja uključuje obradu anketa, upravljanje troškovima i usporedbu proračuna, distribuciju materijala nakon događaja i analizu podataka o događajima.

EventInSky funkcionalnosti

Pripremna faza
- Registracija i smještaj sudionika Kreiranje i slanje ponuda i računa
- Brendiranje događaja
- Upravljanje sadržajem događaja
- Upravljanje prostorom događaja
- Upravljanje rasporedom predavanja 
- Segmentacija i distribucija promotivnog materijala
- Upravljanje odnosa sa sponzorima
Faza izvedbe
- Podrška i praćenje događaja: Akreditacije, zone kretanja ...
- Komunikacija sa sudionicima događanja
- Upravljanje sažecima izlaganja
Faza procesa nakon događaja (post kongresna faza)
- Obrada anketa
- Upravljanje troškovima i proračunom
- Distribucija materijala nakon događaja
- Analiza podataka nakon događaja

 

 

 

 

 

vrh stranice