Analitika

Individualiziranim pristupom transformaciji poslovanja pomažemo korisnicima osuvremeniti poslovanje, izgraditi organizacijske kapacitete i iskoristiti prednosti koje donose digitalne tehnologije i alati.

Kao savjetnici za uspješnije poslovanje u digitalnom dobu, digitalizaciju ne primjenjujemo samo na postojeću organizaciju i strukturu već zajedno s našim korisnicima, osnažujemo digitalne kompetencije i pronalazimo inovativne poslovne modele.

Napredna Business Intelligence (BI) rješenja pružaju podršku prilikom poslovnog odlučivanja i na taj način podupiru poslovnu strategiju. Dobro postavljena strategija, na osnovu pravovremenih informacija, jedan je od ključnih elemenata uspješnog poslovanja.

BI sustav čini skup alata za poslovno izvještavanje dizajniranih na način da omogućuju obradu velikog broja podataka u vrlo kratkom vremenskom roku radi kreiranja poslovnih izvještaja za donošenje poslovnih odluka. Pomoću BI izvještaja moguće je pratiti trendove, pronalaziti međuovisnost između nekih naizgled nepovezanih pojava te čak i predvidjeti događaje s visokom vjerojatnošću.

Nasuprot klasičnim transakcijskim izvještajima, BI izvještaji su maksimalno indeksirani za obradu većeg broja podataka, tako da velikom brzinom mogu prikazati podatke. Također, izvještaji su interaktivni s obzirom na to da se na jednostavan način može dodati prikaz po nekoj drugoj dimenziji. Na navedeni način informacije iz BI izvještaja, vrlo lako mogu dovesti do izvora problema, odnosno uskog grla, premda su baze podataka ponekad velike i na njima radi veći broj korisnika.


 

vrh stranice