Politika kvalitete

InSky Solutions d.o.o. bavi se razvojem i implementacijom softverskih poslovnih rješenja te poslovnim savjetovanjem, razvili smo prepoznatu kvalitetu naših usluga kojom nastojimo trajno ispunjavati zahtjeve, želje i potrebe naših kupaca.

Praćenjem zadovoljstva naših partnera, nadzorom i vrednovanjem dobavljača i partnerskih tvrtki te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 i smanjenja rizika svih vrsta.

Direktor putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja konkretne ciljeve.

Politika kvalitete se odnosi na sve poslovne procese u tvrtki InSky Solutions d.o.o u opsegu:


PRODAJA, INTEGRACIJA, IMPLEMENTACIJA, RAZVOJ I ODRŽAVANJE POSLOVNIH RJEŠENJA, PODRŠKA TE PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

Prijevod

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvaliteta je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim vanjskim zainteresiranim stranama.

Direktor:
Trpimir Kvesić

 

 

Provedbom projekta „InSkySolutions – Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“ sufinanciranog sredstvima Europske unije OP Konkurentnost i kohezija kroz program „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ InSky Solutions je postao ponosni nositelj čak dva ISO certifikata, ISO 9001 te ISO 27001. Certifikati su dodijeljeni nakon što je međunarodna certifikacijska tvrtka Bureau Veritas provela postupak certifikacije koji dokazuje da su sustavi upravljanja kvalitetom te upravljanje informacijskom sigurnošću provjereni i da zadovoljavaju propisane norme.

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme kojom se propisuje sustav upravljanja kvalitetom neke organizacije. Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek certifikacijom dokazuju da je sustav implementiran i klijenti mogu imati povjerenje.

Certifikat ISO 27001 je usredotočen na zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka u tvrtki što se postiže prepoznavanjem koji se potencijalni problemi mogu dogoditi podacima (tj. procjena rizika), te definiranje što treba poduzeti da se takvi problemi spriječe (tj. tretman ili obrada rizika).

Dobivanje certifikata značajan je iskorak u kvaliteti rada te predstavlja dodatno unapređenje internih procesa čime se osigurava najviša razina sigurnosti i kvalitete u pružanju usluga našim krajnjim korisnicima.