Politika kvalitete

InSky Solutions d.o.o. bavi se razvojem i implementacijom softverskih poslovnih rješenja te poslovnim savjetovanjem, razvili smo prepoznatu kvalitetu naših usluga kojom nastojimo trajno ispunjavati zahtjeve, želje i potrebe naših kupaca.

Praćenjem zadovoljstva naših partnera, nadzorom i vrednovanjem dobavljača i partnerskih tvrtki te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 i smanjenja rizika svih vrsta.

Direktor putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja konkretne ciljeve.

Politika kvalitete se odnosi na sve poslovne procese u tvrtki InSky Solutions d.o.o u opsegu:


PRODAJA, INTEGRACIJA, IMPLEMENTACIJA, RAZVOJ I ODRŽAVANJE POSLOVNIH RJEŠENJA, PODRŠKA TE PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

Prijevod

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvaliteta je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim vanjskim zainteresiranim stranama.

Direktor:
Trpimir Kvesić

Link

vrh stranice